วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน -อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง-  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
     
   
     
 
   
   
     
 
  • ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
  • ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  • วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2564
 
ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 31 ส.ค. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 - 1 ก.ค. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 24 มิ.ย. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
โครงการงานวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเขาน้อย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3   17 มี.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมถนนลาดยางสายบ้านดอนงิ้ว-พังตรุ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4   17 มี.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณมุมรั้วบ้านนายสมหมาย ถึงบ้านนายสิงหา ในพื้นที่ หมู่ที่ 4   8 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายประพัฒน์ รุ่งเรือง ถึงบ้านนายตุ่น สอนใจ หมู่ที่ 4   25 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสำนักสงฆ์เขาน้อย หมู่ที่ 3   21 เม.ย. 2563   อ่านต่อ
โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณนานายทองเหมาะ จินดากุล หมู่ที่ 9   25 ธ.ค. 2562   อ่านต่อ
โครงการขยายเขตประปาบ้านทุ่งเล็ก หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2)   2 ม.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำบริเวณนานายเตี้ย ภุมรินทร์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9   23 ธ.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
tricare cialis
โดย  illilmife วันที่ 24 ส.ค. 2564 08:04:26 [ 0 / 21 ]
viagra kamagra cialis
โดย  Peeplemuh วันที่ 24 ส.ค. 2564 07:38:17 [ 0 / 33 ]
cialis soft 20mg safe take
โดย  illilmife วันที่ 24 ส.ค. 2564 02:25:23 [ 0 / 11 ]
devenir jury examens ducateur sp cialis
โดย  illilmife วันที่ 23 ส.ค. 2564 17:57:49 [ 0 / 15 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด