วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
     
   
     
 
   
   
     
 
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี๒๕๖๔
  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน๒๕๖๔
  • สถิติการให้บริการประชาชนด้านต่างๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี๒๕๖๔
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี๒๕๖๔ - 22 เม.ย. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน๒๕๖๔ - 22 เม.ย. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
สถิติการให้บริการประชาชนด้านต่างๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - 16 เม.ย. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ในพื้นที่หมู่ที่4 ต.พนมทวน   21 มิ.ย. 2562   อ่านต่อ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองจรเข้สามพัน ในพื้นที่หมู่ที่7 ต.พนมทวน   5 ก.ค. 2562   อ่านต่อ
ซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านพักชลประทานในพื้นที่ หมู่4 ต.พนมทวน   13 พ.ค. 2562   อ่านต่อ
ซ่อมแซมถนนไร่จ่าหวาด ในพื้นที่ ม.3 ต.พนมทวน   9 เม.ย. 2562   อ่านต่อ
ขุดลอกดินในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ ม.9 ต.พนมทวน   22 ก.พ. 2562   อ่านต่อ
ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ระยะที่1)ในพื้นที่ ม.5 ต.พนมทวน   4 ก.พ. 2562   อ่านต่อ
ก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ม.3 ต.พนมทวน   12 ธ.ค. 2561   อ่านต่อ
ขุดลอกดินในคูส่งน้ำ ในพื้นที่ ม.9 ต.พนมทวน   4 ก.พ. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
marocco cialis 
โดย  illilmife วันที่ 13 มิ.ย. 2564 11:55:27 [ 0 / 0 ]
cialis super viagra 
โดย  Peeplemuh วันที่ 11 มิ.ย. 2564 10:22:52 [ 0 / 0 ]
what is cialis for 
โดย  Peeplemuh วันที่ 10 มิ.ย. 2564 18:19:32 [ 0 / 0 ]
cialis high blood pressure medication 
โดย  Peeplemuh วันที่ 8 มิ.ย. 2564 18:06:44 [ 0 / 4 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด