วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
     
   
     
 
   
   
     
 
  • ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
  • ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  • วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2564
 
ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564   - 31 ส.ค. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 - 1 ก.ค. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
ลักษณะอากาศจังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 24 มิ.ย. 2564
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
โครงการงานวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเขาน้อย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3   17 มี.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมถนนลาดยางสายบ้านดอนงิ้ว-พังตรุ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4   17 มี.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณมุมรั้วบ้านนายสมหมาย ถึงบ้านนายสิงหา ในพื้นที่ หมู่ที่ 4   8 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายประพัฒน์ รุ่งเรือง ถึงบ้านนายตุ่น สอนใจ หมู่ที่ 4   25 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสำนักสงฆ์เขาน้อย หมู่ที่ 3   21 เม.ย. 2563   อ่านต่อ
โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณนานายทองเหมาะ จินดากุล หมู่ที่ 9   25 ธ.ค. 2562   อ่านต่อ
โครงการขยายเขตประปาบ้านทุ่งเล็ก หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2)   2 ม.ค. 2563   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำบริเวณนานายเตี้ย ภุมรินทร์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9   23 ธ.ค. 2562   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
 
tricare cialis 
โดย  illilmife วันที่ 24 ส.ค. 2564 08:04:26 [ 0 / 11 ]
viagra kamagra cialis 
โดย  Peeplemuh วันที่ 24 ส.ค. 2564 07:38:17 [ 0 / 15 ]
cialis soft 20mg safe take 
โดย  illilmife วันที่ 24 ส.ค. 2564 02:25:23 [ 0 / 2 ]
devenir jury examens ducateur sp cialis 
โดย  illilmife วันที่ 23 ส.ค. 2564 17:57:49 [ 0 / 5 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด