วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  ส่วนการคลัง  
  ส่วนโยธา  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
     
 
 
  กิจกรรม "Big Cleaning Day" และจัดระเบียบสายสื่อสาร [ 20 ก.พ. 2563 ]

กิจกรรม "Big Cleaning Day" และจัดระเบียบสายสื่อสาร

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน) [ 26 มิ.ย. 2562 ]

อบต.พนมทวนร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนสระ  เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 (26 มิถุนายน)

...อ่านต่อ>>
  พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2562 ]

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษศจิกายน 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]

ครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษศจิกายน 2561

...อ่านต่อ>>
  ภาพกิจกรรม วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 23 ต.ค. 2561 ]

ภาพกิจกรรม วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙ วันที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ภาคค่ำ) [ 13 ต.ค. 2561 ]

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙ วันที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ภาคค่ำ)

...อ่านต่อ>>
  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙ วันที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 13 ต.ค. 2561 ]

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่๙ วันที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

...อ่านต่อ>>
  โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559 [ 4 ก.ค. 2560 ]

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖0 [ 29 ธ.ค. 2559 ]

 โครงการฝึกอบรมการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖0

...อ่านต่อ>>
  ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน [ 20 ต.ค. 2559 ]

ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

...อ่านต่อ>>
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2559 ]

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ สนามที่ว่าการอำเภอพนมทวน

...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย [ 15 ก.ย. 2559 ]

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านดอนสระ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  โครงการป้องกันและแก้ไขเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน [ 29 ส.ค. 2559 ]

โครงการป้องกันและแก้ไขเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน 27-28 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสวนอะกาเป้ ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 22 ก.ค. 2559 ]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนสระ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |