สถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 14 กรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]