สถานการณ์น้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 22 กรกฎาคม 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]