วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน:: “ พัฒนาสาธารณูปโภค มุ่งสู่โลกเพื่อการศึกษา เสริมสร้างปัญญาให้ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
img01

สำนักงาน อบต.พนมทวน

img02

 

img03

 

img04

 

img05

 

img06

 

img07

 

img08

 

img09

 

img10

 

img11

 

img12

 

img13

 

img14

 

img15

 

 
  ประวัติตำบลพนมทวน  
  ตราสัญลักษณ์ อบต.พนมทวน  
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  หมู่บ้านและประชากร  
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  ข้อมูลการเมืองการบริหาร  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
  คณะผู้บริหาร  
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติกฏหมาย  
     
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
 
 
 
     
   
     
   
   
     
 
 
 
 
 
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายตำบล [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  จดหมายข่าว ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2562 [ 20 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  จดหมายข่าว กำหนดการ อบต.เคลื่อนที่ [ 2 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  จดหมายข่าว ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตำบลพนมทวน [ 2 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ข่าวภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2558 [ 1 ม.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
1 |