ขุดลอกดินในคูส่งน้ำ ในพื้นที่ ม.9 ต.พนมทวน [ 4 ก.พ. 2562 ]