ก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ม.3 ต.พนมทวน [ 12 ธ.ค. 2561 ]