ขุดลอกดินในคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ ม.9 ต.พนมทวน [ 22 ก.พ. 2562 ]