ซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านพักชลประทานในพื้นที่ หมู่4 ต.พนมทวน [ 13 พ.ค. 2562 ]