วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ในพื้นที่หมู่ที่4 ต.พนมทวน [ 21 มิ.ย. 2562 ]